Visualisering av svenska elnätsbolagens resultat och balansräkning.

Besök också gärna vår grannsajt Jobbskatteavdrag.se

Källa: Energimarknadsinspektionen. Källmaterialet fördelat på sex excelark med vardera fyra flikar finns här.

Lägg till ytterligare ett valfritt elbolag.


Copyright (C) 2013, Harald Klomp

Valid XHTML + RDFa