Nordiska elmarknaden

Elstatistik.se försöker avmystifiera nordisk elproduktion och grafiskt visa egenskaperna hos olika produktionsformer. Skillnader på baskraft (värmekraft och kärnkraft), reglerkraft (vattenkraft och viss mån värmekraft) och vindkraft blir tydligt.

Data hämtas var 10:e minut från norska Statnett.

Besök också gärna vår grannsajt Jobbskatteavdrag.se
Och vår sajt som beskriver elnätbolagens vinster, mm http://elstatistik.se/elnat/

Följ gärna oss på Twitter för löpande produktionsinformation.

Senaste dygnet, separerat

Laddar...

Senaste två veckor, separerat


Senaste dygnet, ackumulerat


Senaste två veckor, ackumulerat


Vindkraft

Svensk kärnkraftstatus


Copyright (C) 2012-2016, Harald Klomp by UEP. Räkna på energiprestanda på Energy in Balance.